Valdība uzsver, ka šo vadlīniju mērķis nebūt nav “atvērt robežas un ielaist valstī visus nelegālos migrantus”, bet gan veidot daudz elastīgāku politiku, lai cīnītos ar emigrācijas cēloņiem, veicinātu pakāpenisku emigrantu atgriešanos un vienlaikus vajadzības gadījumā piesaistītu konkrētās nozarēs augsti kvalificētu darbaspēku no ārvalstīm. Tomēr darbiniekus no trešajām valstīm domāts piesaistīt vienīgi gadījumos, kad nav iespējas attiecīgajā darbā pieņemt Lietuvas iedzīvotājus vai Lietuvā atgriezušos emigrantus.

Kā žurnālistiem pēc valdības sēdes atzinis premjers Aļģirds Butkevičs, īsā laikā no Lietuvas aizbraukuši ļoti daudzi cilvēki. “Gribētos pirmām kārtām aicināt tautiešus, lai viņi te strādātu un dzīvotu. Manuprāt, visu noteiks ekonomiskā un sociālā situācija mūsu zemē – ja mūsu tautieši redzēs, ka Lietuvā norisinās tālejošas pārmaiņas, tiek veidota ilgtspējīga ekonomika, tas uz viņiem iedarbosies,” viņš paziņojis.

Lēsts, ka ārvalstīs šobrīd dzīvo vairāk nekā 600 000 Lietuvas pilsoņu.

“Mēs sākam domāt par emigrantu atgriešanos. Citas valstis iet vieglākās pretestības ceļu un paver iespējas iekārtoties darbā trešo valstu pilsoņiem, bet mūsu prioritāte ir reemigrācija,” uzsvēris valdības kanclera pirmais vietnieks Remigijs Motuzs, kura vadītā darba grupa izstrādājusi šīs vadlīnijas.

Valdības apstiprinātajā dokumentā uzsvērta nepieciešamība valsts spēkus koncentrēt uz emigrācijas dziļāko sociālo un ekonomisko cēloņu novēršanu, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu bezdarba mazināšanai.

Aicināts rūpēties, lai pārbraucēji visu nepieciešamo ar atgriešanos saistīto informāciju un praktisko palīdzību varētu saņemt pēc vienas pieturas aģentūras principa, gādāt par viņu integrēšanu darba tirgū, īstenot projektus, kas saliedē ārvalstīs dzīvojošos lietuviešus un palīdz viņiem uzturēt saikni ar Lietuvu.

Vienlaikus ieteikts radīt apstākļus, lai Lietuvā vieglāk varētu pieņemt darbā augsti kvalificētus speciālistus. Kā norādījis Motuzs, ierosināts, lai turpmāk šādiem speciālistiem darba atļauja tiktu izdota mēneša laikā, nevis trīs mēnešu laikā kā līdz šim. “Protams, pirmām kārtām mums jāliek lietā savs iekšējais potenciāls, bet elastīgāk jāskatās arī uz darbaspēka, īpaši augsti kvalificēta, piesaisti no ārvalstīm,” piebildis Motuzs.

Paredzēts vienkāršot un atvieglot administratīvās procedūras darba vai uzturēšanās atļauju izdošanā lietuviešu izcelsmes ārvalstniekiem, Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem, ārvalstu studentiem un investoriem.

Savukārt iekšlietu ministrs Alfonss Barakausks norādījis, ka paredzēta arī ļoti stingra cīņa pret nelegālo imigrāciju.

Kā piebildis premjers, sīkāks priekšstats par migrācijas programmas detaļām radīsies, kad ministrijas būs izstrādājušas savus darbības plānus.

Avots: delfi.lv